top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Creatieve proces begeleiding

In een fijne rustige omgeving kun je onder begeleiding je eigen proces onder ogen zien. Zo kun je inzicht krijgen in je eigen handelen, denken en doen. Hier onder zie je verschillende werkstukken die tijdens zo’n proces gemaakt kunnen worden.

bottom of page